Grupy produktowe

 • systemy automatycznego sterowania instalacjami i obiektami gazowymi
 • urządzenia i systemy pomiarowe jakości i ilości gazu
 • stacje redukcyjno-pomiarowe
 • zespoły zaporowo-upustowe
 • śluzy nadawcze i odbiorcze tłoka
 • filtry, filtroseparatory
 • zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe
 • podgrzewacze
 • systemy nawaniające
 • dystrybucja nawaniacza
 • technologie kondycjonowania biogazu
 • technologie tankowania CNG

Stacje gazowe

Stacje gazowe to zespoły urządzeń spełniające co najmniej jedną z funkcji:

 • uzdatniania
 • redukcji i regulacji ciśnienia
 • pomiarów
 • oraz rozdziału gazu

Stacje możemy podzielić na: redukcyjne, pomiarowe i redukcyjno – pomiarowe. W zależności od tego, z jakiego ciśnienia wejściowego do jakiego ciśnienia wyjściowego stacje redukują gaz możemy wyróżnić:

 • stacje gazowe w przesyle i dystrybucji
 • stacje gazowe na przyłączu

Stacje gazowe produkowane przez nas projektujemy za pomocą uznanego oprogramowania (INVENTOR, AUTOCAD, VVD, LAUTERBACH) w oparciu o wymogi zawarte w:

 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
 • Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/WE
 • indywidualnie zdefiniowanych wymaganiach Klienta

Zachęcamy do zapoznania się z zaprojektowanym przez nas systemem podgrzewu gazu THERMOSMARTLINE.

Stacje biometanowe

Nasze instalacje zatłaczania biometanu to zespoły urządzeń, które dostosowują wartość opałową biogazu do wartości opałowej gazu ziemnego. Dzięki temu procesowi, możliwe staje się wprowadzanie gazu pochodzenia biologicznego do sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego.

Do pobrania:

Broszura informacyjna ZATŁACZANIE BIOMETANU

Stacje CNG

Oferujemy kompaktowe stacje tankowania pojazdów silnikowych napędzanych gazem ziemnym (CNG). Posiadamy w swym portfolio technologię zarówno sprężania gazu ziemnego jak i jego dystrybucji.

Zbiorniki ciśnieniowe

Są to zbiorniki, w których ciśnienie jest wyższe od atmosferycznego. Produkujemy następujące urządzenia ciśnieniowe:

 • separatory – przeznaczone do oczyszczania gazu z cząstek płynnych,
 • filtry – używane do oczyszczania gazu z cząstek stałych,
 • filtroseparatory – kompaktowe urządzenia łączące funkcje filtra i separatora,
 • podgrzewacze – stosowane do podgrzewu gazu,
 • filtropodgrzewacze – kompaktowe urządzenia używane do oczyszczania i podgrzewu gazu,
 • śluzy nadawcze i odbiorcze – przeznaczone do nadania i odbioru tłoka czyszczącego gazociąg,
 • odwadniacze – stosowane do wyłapywania cząstek płynnych z gazociągów,
 • zbiorniki kondensatu – używane do gromadzenia kondensatu,
 • zbiorniki specjale wykonywane pod indywidualne potrzeby Klienta.

Produkowane zbiorniki ciśnieniowe takie jak filtry i śluzy wyposażamy w szybkozamknięcia własnej konstrukcji. Projekty i obliczenia urządzeń wykonujemy za pomocą uznanego oprogramowania: INVENTOR, AUTOCAD, VVD, LAUTERBACH. Wszystkie urządzenia ciśnieniowe produkowane przez nas posiadają znak CE i są odbierane przez Jednostkę Notyfikowaną np. UDT, TÜV.

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe

Są to zbiorniki, w których ciśnienie jest równe lub nieznacznie przewyższające ciśnienie atmosferyczne. Zbiorniki te wykonujemy na indywidualne potrzeby Klienta.

Nawanialnie gazu

Urządzenia służące do nawaniania bezwonnego paliwa gazowego. Istnieją dwa rodzaje nawaniania:

 • kontaktowe - poprzez bezpośredni kontakt paliwa gazowego z czynnikiem nawaniającym (THT - tetrahydrotiofen)
 • wtryskowe - wykorzystujące technologie wtryskowe, gdzie odmierzona dawka nawaniacza wtryskiwana jest to strumienia przepływającego paliwa

Zachęcamy do zapoznania się z zaprojektowanym przez nas systemem ODORSMARTLINE™.

Automatyka i elektronika

W zakresie automatyki i elektroniki specjalizujemy się głównie w projektowaniu i wykonawstwie:

 • instalacji dla obiektów gazowniczych
 • szaf sterowniczych AKPiA
 • rozdzielnic elektrycznych
 • systemów telemetrii
 • sterowników dla automatycznych kotłowni i nawanialni
 • systemów SCADA

Oferowane systemy służą do zbierania, sterowania i zdalnego przesyłania danych.
Z jednej strony wchodzą one w skład innych produktów, z drugiej zaś stanowią samodzielnie funkcjonujące układy.

W zakresie automatyki projektujemy i tworzymy dokumentacje w oparciu o oprogramowanie EPLAN P8.

cGas © 2013 - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: ZAVEN

Innowacyjność dzięki partnerstwu

cGAS controls to zespół specjalistów, którego rdzeniem jest pasja. Nasza firma działa na rynku gazu ziemnego, biogazu i CNG. Dzięki unikatowemu know-how możemy oferować naszym Partnerom zarówno gotowe, jak i zaprojektowane pod indywidualne potrzeby rozwiązania.

Materiały do pobrania:

Broszura ogólna Broszura THERMOSMARTLINE Broszura ODORSMARTLINE Broszura BIOGAZ

Zapraszamy do współpracy:

cGAS controls Sp. z o.o.
ul. Saperska 2c, 63-900 Rawicz
www.cgas.pl

TEL +48 65 545 560 2
FAX +48 65 545 560 3
E-MAIL info@cgas.pl