thermosmartline™

podgrzew gazu pod kontrolą

THERMOSMARTLINE™ to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w sobie zarówno część hydrauliczną i kotły, jak również sterowanie. Jest to system możliwy do zaimplementowania na wszystkich stacjach gazowych, gdzie wymagany jest podgrzew gazu przed zredukowaniem ciśnienia.

Thermosmartline
Termosmartline

Podstawą działania stworzonego przez nas systemu jest użycie kotłów pracujących w układzie kaskady. Zawiera on dwa układy sterowania:

 • układ sterowania temperaturą gazu po redukcji
 • układ sterowania temperaturą czynnika grzewczego na wyjściu z kaskady

Zależy nam na indywidualnym podejściu do Klienta, dlatego system każdorazowo zostaje dostosowany do potrzeb i warunków pracy stacji gazowej.

Funkcjonalności

 • Automatyczne sterowanie
 • Sterowanie ręczne za pomocą specjalnie przygotowanego pulpitu ręcznego - niezbędne przy rozruchu, podczas serwisowania i w stanach awaryjnych
 • Podgląd wszystkich wymaganych parametrów oraz informacji o stanie systemu
 • Zdalne monitorowanie i sterowanie (SCADA)
 • Funkcja START-STOP pozwalająca na wstrzymanie pracy systemu i optymalizację poborów przy małych przepływach
 • Automatyczna oraz ręczna zmiana kolejności pracy kotłów w kaskadzie - zapewnia jednakowe zużycie kotłów
 • Kontrola sprawności urządzeń obiektowych podczas pracy i w stanie wstrzymania
 • Podtrzymanie funkcjonowania systemu przy awarii zasilania
 • Gorąca rezerwa pompy obiegowej (opcja)

Korzyści

THERMOSMARTLINE™ to nowoczesny i komplementarny system podgrzewu gazu.
Niskie koszty eksploatacyjne oraz bezpieczeństwo, jakie zapewnia stosowanie THERMOSMARTLINE™ sprawia, że układ jest efektywnym rozwiązaniem dla stacji gazowych.

Oszczędności energii elektrycznej

 1. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki:
  • zastosowaniu kotłów z palnikiem atmosferycznym
  • wykorzystaniu regulacji ciągłej PID
  • użyciu pompy obiegowej z falownikiem w obwodzie regulacji temperatury gazu po redukcji
 2. Wyeliminowanie pompy tzw. „krótkiego obiegu” poprzez:
  • użycie kotłów, które nie wymagają utrzymywania minimalnej temperatury czynnika grzewczego na powrocie
 3. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zasilającej palniki gazu w wyniku:
  • utrzymania temperatury kaskady (kotłów) na minimalnym, niezbędnym poziomie, zależnie od aktualnego zapotrzebowania stacji na energię cieplną

Oszczędności w zużyciu gazu

 1. Zwiększenie sterowania poprzez:
  • zastosowanie regulacji ciągłej z regulatorem typu PID w obwodzie regulacji temperatury gazu po redukcji
 2. Zmniejszenie mocy kotłów poprzez:
  • użycie układu kaskady kotłów
 3. Zapobieganie grawitacyjnemu obiegowi czynnika grzewczego:
  • sterowanie zaworów kulowych na powrocie kotłów pozwala przy niskim strumieniu gazu utrzymać zadaną temperaturę gazu
 4. Wyeliminowanie pompy tzw. „krótkiego obiegu” poprzez:
  • użycie kotłów, które nie wymagają utrzymywania minimalnej temperatury czynnika grzewczego na powrocie
 5. Regulowanie temperatury gazu w wyniku:
  • zastosowania układu sterowania, który dostosowuje się do aktualnej temperatury gazu

Niskie koszty eksploatacyjne

 • Zmniejszenie kosztów gazu zasilającego układ podgrzewu
 • Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zasilającej układ podgrzewu
 • Zastosowanie kotłów, które nie podlegają w eksploatacji okresowym kontrolom UDT (kotły o mocach poniżej 70 kW)

Zapewnienie bezpieczeństwa

 • Rezerwa mocy w układzie kaskadowym (w zależności od ilości mocy kotłów)
 • Zaimplementowane algorytmy kontrolujące sprawność urządzeń obiektowych podczas pracy i w stanie wstrzymania
 • Długie czasy podtrzymania bateryjnego w przypadku zaniku napięcia zasilającego stację
 • Gorąca rezerwa pompy obiegowej

Do pobrania:

Broszura informacyjna THERMOSMARTLINE

cGas © 2013 - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: ZAVEN

Innowacyjność dzięki partnerstwu

cGAS controls to zespół specjalistów, którego rdzeniem jest pasja. Nasza firma działa na rynku gazu ziemnego, biogazu i CNG. Dzięki unikatowemu know-how możemy oferować naszym Partnerom zarówno gotowe, jak i zaprojektowane pod indywidualne potrzeby rozwiązania.

Materiały do pobrania:

Broszura ogólna Broszura THERMOSMARTLINE Broszura ODORSMARTLINE Broszura BIOGAZ

Zapraszamy do współpracy:

cGAS controls Sp. z o.o.
ul. Saperska 2c, 63-900 Rawicz
www.cgas.pl

TEL +48 65 545 560 2
FAX +48 65 545 560 3
E-MAIL info@cgas.pl